Ryszard Pabian – kandydat na Burmistrza Miasta Jasła

Baner KWW RP - Zgodnie dla przyszłości Jasła

Główne cele kadencji 2018-2023

Działania prospołeczne

 • Place zabaw z urządzeniami dedykowanymi dzieciom niepełnosprawnym;
 • Miejski Klub Seniora;
 • Mieszkania chronione;
 • Wielofunkcyjne boiska osiedlowe i przyszkolne, siłownie zewnętrzne;
 • Zagospodarowanie nadrzecznych terenów na cele rekreacyjne;
 • Zaangażowanie mieszkańców poprzez budżet obywatelski;
 • Poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Działania edukacyjno – oświatowe

 • Utworzenie Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości;
 • Kontynuacja i rozwój projektu „Jasło – Miasto wiedzy”;
 • Podniesienie bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych;
 • Zwiększenie atrakcyjności przedszkoli miejskich.

Działania infrastrukturalne

 • Budowa dróg, skrzyżowań o ruchu okrężnym, chodników i bezpiecznych przejść;
 • Zwiększenie ilości miejsc parkingowych;
 • Budowa sieci ścieżek rowerowych;
 • Budowa kompleksu sportowo – rehabilitacyjnego;
 • Rewitalizacja przestrzeni miejskich.

Działania na rzecz przedsiębiorczości

 • Przyjazna polityka podatkowa;
 • Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości;
 • Współpraca na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego;
 • Kontynuacja uzbrajania terenów inwestycyjnych;
 • Wsparcie budowy mieszkań dla pracowników.

Działania na rzecz ochrony środowiska

 • Modernizacja energetyczna budynków;
 • Modernizacja komunikacji miejskiej;
 • Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.

Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Pabiana został utworzony w celu zgłaszania kandydatów do Rady Miasta Jasła oraz kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Jasła w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.