O Komitecie

Siedziba KWW Ryszarda Pabiana

ładowanie mapy - proszę czekać...

Siedziba KWW Ryszarda Pabiana 49.751577, 21.494901

ul. Przemysłowa 1
38-200 Jasło
NIP: 685-233-54-50
REGON: 381130256

Pełnomocnik wyborczy

Lech Polak

Pełnomocnik finansowy

Maria Faustyna Pabian

Konto bankowe

95 1020 2964 0000 6702 0157 9010
PKO BP

Wpłat mogą dokonać osoby fizyczne – obywatele polscy, mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wpłat można dokonywać: czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą. Niedopuszczalne są wpłaty gotówkowe na konto komitetu w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.