Maria Kazimiera Jagielska

Okręg 1, miejsce 7

Wiek 68 lat, emerytka, zamężna, dwoje dzieci, wykształcenie średnie techniczne, od 1970 roku pracownik Rafinerii Nafty Jasło na stanowisku laboranta, od 2001 roku pracownik Carbon Black Polska w Jaśle, od 1994 r. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasło – „Niegłowice”. Pełniła funkcję ławnika sądu przez II kadencje. Wiceprezes Stowarzyszenia Edukacyjno – Regionalne „Nasza Szkoła” w Niegłowicach, Radna Rady Miejskiej Jasła V i VI kadencji.

Jako Przewodnicząca Zarządu Osiedla obecnej kadencji przyczyniłam się do:

 • budowy kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla,
 • rozbudowy sieci wodociągowej,
 • asfaltowania ul. Księdza Alfreda Solarskiego,
 • asfaltowania ul. Krzywej,
 • żwirowania ulicy bocznej od ul. Gajowej,
 • oświetlenia odcinka ul. Księdza Alfreda Solarskiego i ul. Krzywej,
 • remontu drogi dojazdowej do cmentarza,
 • budowy nowego sektora na cmentarzu przy ul. Gajowej,
 • bieżących remontów ulic na terenie osiedla,
 • w zakresie poprawy bezpieczeństwa – montaż luster i znaków drogowych,
 • współorganizacji „Wakacyjnych Czwartków Artystycznych” i „Mikołajków”,
 • polepszenia funkcjonowania naszej szkoły społecznej,
 • rozwijania współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami oraz firmami i przedsiębiorcami.

W nadchodzącej kadencji chcę kontynuować wyżej wymienione działania oraz będę zabiegać o:

 • pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • ochronę środowiska i kontynuację rozbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej,
 • dbałość o rozwój szkolnictwa,
 • pozyskiwanie środków niezbędnych do realizacji zadań na terenie Miasta Jasła,
 • termomodernizację Domu Ludowego przy ul. Niegłowickiej,
 • rozwijanie współpracy z młodzieżą,
 • poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Postanowiłam ubiegać się o mandat radnej na kolejną kadencję z Komitetem Wyborczym Wyborców Ryszarda Pabiana ponieważ wieloletnia współpraca z Panem Ryszardem Pabianem jest gwarancją sukcesu. Możemy wspólnie zrealizować nasze zadania i zakładane cele. Wszystkim nam zależy na rozwoju naszej małej ojczyzny, dlatego też zdecydowałam się podjąć inicjatywę pracy na rzecz naszej społeczności.

Proszę o głos

Z poważaniem,
Maria Jagielska