Elwira Ewa Musiałowicz-Czech

Okręg 2, miejsce 9

Nazywam się Elwira Musiałowicz-Czech. Urodziłam się 15 czerwca 1977 roku w Jaśle. Mam 12 letnią córkę Nadię.

Jestem absolwentką I LO w Jaśle, uzyskałam tytuł magistra na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Poprzez swoją prace zawodową byłam związana m.in. z Jasielskim Młodzieżowym Domem Kultury i Telewizją “Obiektyw”. W latach 2010-2015 pełniłam funkcję doradcy wojewody podkarpackiego. Doświadczenie administracyjne pozwoliło mi od stycznia 2015 roku na pełnienie funkcji zastępcy Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana, sprawując nadzór nad wydziałami oświaty, kultury, sportu i turystyki oraz spraw społecznych.

Na przestrzeni ostatnich lat nasze Miasto Jasło zmieniło się. Zmieniły się warunki rozwoju naszego kraju czy województwa. Cały świat się zmienia wraz z coraz bardziej dynamicznym postępem technologicznym. Aby nadążyć za tempem zmian nie powinniśmy tkwić w miejscu! Należy wspólnymi siłami podjąć kolejne wyzwania, jakie przed nami stoją i nie marnować potencjału, jakim dysponujemy. Chcę przedstawić i zrealizować wizję Jasła, jako miasta, do którego warto wracać, a nie z niego emigrować i z którego wszyscy będziemy dumni. Chcę, aby zakończył się czas, w którym zbyt często słyszane są krzywdzące i nieprawdziwe sformułowania o braku młodych ludzi w Jaśle. Jesteśmy tu, chcemy pracować dla dobra naszego miasta, wychowujemy dzieci i z wielu względów zdecydowaliśmy, że to jest nasze miejsce na ziemi. Dlatego celem mojej pracy będzie realizowanie potrzeb mieszkańców, które wybrzmią od samych zainteresowanych.  Wszystkie rozpoczęte inwestycje powinny być dokończone, aby móc rozpocząć nowe, które będą służyć mieszkańcom, zwiększą atrakcyjność, poszerzą rynek pracy i wpłyną na wzrost liczby mieszkańców. Żadne dobro, a przede wszystkim dobro ogółu, nie może powstać bez głosu osób, którym ma służyć. Wszelkie zamierzone cele muszą być spójne i realizowane wspólnymi siłami. Tak jak nie ma Jasła bez jego mieszkańców, tak też nie będzie pięknego Jasła bez współpracy między samorządami, przedsiębiorcami, różnymi grupami społecznymi.

Mojemu sercu bliskie są działania z zakresu spraw społecznych. Katalog jest szeroki i ma ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Zatem wszystkie działania podejmowane na terenie Miasta Jasła mają bezpośrednie przełożenie na jakość życia w Jaśle. Dlatego nadal chce pracować na rzecz wparcia osób niepełnosprawnych i osób starszych. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy czy Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych zapełniło pustkę, jaka istniała na tym polu w Jaśle, ale też pokazało, że wiele jeszcze jest do zrobienia w tym obszarze. Chce również dążyć do podnoszenia jakości kształcenia w jasielskich szkołach i przedszkolach, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców i postępowi technologicznemu, które stawia placówkom oświatowym wysokie wymagania. Mieszkańcy Jasła są ludźmi otwartymi na wydarzenia, dlatego chciałaby zachować wzrost liczby i poziomu wydarzeń kulturalnych oraz wzrost różnorodności wydarzeń sportowych.

Mieszkańcy Jasła różnią się od siebie, mają różne potrzeby i zainteresowania. Pracując w samorządzie mam świadomość, że wraz z zakończeniem każdej kolejnej inwestycji czy inicjatywy odpowiadającej na oczekiwania i potrzeby, niemalże natychmiast pojawiają się następne, w które należy się wsłuchać i podjąć starania w celu realizacji. Do tego potrzebna jest determinacja, ale też wsparcie i współdziałanie.