Ryszard Józef Pabian

Okręg 2, miejsce 2

Urodziłem się w Jaśle i mieszkam tu od 61 lat. Jestem żonaty i mam trójkę dzieci, które usamodzielniły się i założyły własne rodziny. Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, a następnie studia na kierunku budownictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz studia podyplomowe z wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie. Po ukończeniu studiów pracowałem w wyuczonym zawodzie.

Z samorządem związany jestem od 2000 roku, począwszy od pracy jako zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, poprzez stanowisko zastępcy burmistrza Jasła w latach 2007 – 2010, a obecnie pełniąc funkcję burmistrza miasta Jasła.

Lata pracy w samorządzie miejskim utwierdziły mnie w przekonaniu, że jest to miejsce gdzie zawsze jest coś do zrobienia, i choć wiele udało się zrealizować przez ostatnie cztery lata, to wciąż dostrzegam obszary zasługujące na uwagę i troskę ze strony władz miasta:

 • zmodernizowano Jasielski Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną i kino. Instytucje te już teraz mogą pochwalić się szeroką ofertą dla mieszkańców, ale wciąż istnieje pole do ich rozwoju; ponadto na przebudowę czeka Muzeum Regionalne;
 • w nowej siedzibie MOPS-u utworzono Dzienny Dom Pomocy, powstał Środowiskowy Dom Samopomocy, ale pojawiają się głosy, że potrzebne jest również miejsce opieki całodobowej;
 • uruchomiono szereg działań dla seniorów, a przed nami utworzenie Domu Seniora;
 • wykonano szereg działań z zakresu ochrony środowiska, m.in.:
  • modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej, na wielu z nich zamontowano instalacje fotowoltaiczne,
  • montaż kolektorów słonecznych na obiektach użyteczności publicznej i domach prywatnych,

  ciągle jednak jest miejsce na montaż kolejnych urządzeń energii odnawialnej, planowana jest także wymiana kotłów centralnego ogrzewania oraz przyłączanie budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej;

 • zmodernizowano obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wybudowano Podkarpackie Centrum Sportów Walki, powstały nowe boiska na osiedlach i przy szkołach, a na realizację czeka stadion sportowy z bieżnią i urządzeniami lekkoatletycznymi oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią;
 • powstały wspaniałe miejsca rekreacyjne, m.in. ośrodek Kwiatowa, park linowy, tor bmx, siłownie rekreacyjne, zrewitalizowany ogród jordanowski, ale miejsca te mogą być intensywniej wykorzystywane i konieczne jest ich połączenie ścieżkami rowerowymi;
 • wybudowano nowe ulice na osiedlach, budowane są nowe drogi na terenach przemysłowych, jednak ze względu na nowo powstającą zabudowę mieszkalną i konieczność uzbrajania nowych terenów dla inwestorów, potrzeby w tej dziedzinie nadal są ogromne.

Nie można również zapominać o wyzwaniach, które są przed nami. Niektóre z nich już mocno zaangażowane, jak chociażby rewitalizacja obejmująca utworzenie Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości, przebudowę Placu Inwalidów Wojennych, poprawę bezpieczeństwa, czy też utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości.

Te zadania, jak i wiele innych, chcę dalej realizować dla naszego Miasta i Jego Mieszkańców.

Możecie mi to Państwo umożliwić oddając na mnie głos w nadchodzących wyborach, za co z góry dziękuję!