Tomasz Kasprzyk

Okręg 2, miejsce 7

artysta fotografik

urodzony w Sanoku, związany jest z Jasłem od wielu pokoleń. Tu mieszka, pracuje i tworzy.

Pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Jasło “Śródmieście” trzecią kadencję. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Od 2009 roku pełni funkcję skarbnika w Społecznym Komitecie Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle.

Jest członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej z siedzibą w Paryżu. Należy do Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Należy do grupy PLAJA – Nieformalnego Stowarzyszenia Jasielskich Artystów Plastyków.

Pomysłodawca i inicjator wielu działań na rzecz miasta i mieszkańców Jasła.

Autor licznych wystaw indywidualnych oraz zbiorowych.

Jego prace fotograficzne znajdują się w zbiorach muzealnych oraz prywatnych, w kraju i za granicą.

Panu Tomaszowi Kasprzykowi w dniu 24 września 2014r. zostało przyznane przez Panią Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Małgorzatę Omilanowską odznaczenie “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

9 lutego Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska przyznała Panu Tomaszowi Kasprzykowi Złotą Odznakę “ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI” za ochronę dóbr kultury narodowej.

W dniu 3 lutego 2018r. Kapituła Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej nadała Panu Tomaszowi Kasprzykowi medal “Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” w 100.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości .

Polem mojego działania będą 3 komisje RMJ:

  1. Komisja Spraw Społecznych oraz sprawy kultury w szerokim tego słowa znaczeniu.
  2. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji gdzie należy wprowadzić rozwiązania, które odciążą w znaczącym stopniu centrum miasta od ruchu samochodowego.
  3. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, która powinna stać na straży Naszego zdrowia.

Dziękuję za zaufanie – Tomasz Kasprzyk