Barbara Urszula Pilut

Okręg 3, miejsce 6

Barbara Pilut, lat 40, absolwentka krakowskiej Akademii Rolniczej, mężatka, dwójka dzieci.

Pracuję w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 2 lat pełnię funkcję Przewodniczącej Zarządu osiedla Jasło-Kaczorowy i głównie to nauczyło mnie, że współpraca ponad podziałami przynosi wymierne efekty i korzyści. Jasło jest zbyt małym miastem, aby dopuścić do sytuacji, gdzie polityka i prywatne ambicje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem i dobrem mieszkańców. Uważam, że tylko sprawna współpraca urzędów i instytucji bez względu na sympatie może doprowadzić do rozwoju naszego miasta i regionu.

Niezwykle ważna jest dla mnie opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Popieram wszystkie inicjatywy i programy zmierzające do zmniejszania barier nie tylko architektonicznych i technicznych ale też urzędowych i mentalnych  utrudniających osobom starszym i chorym normalnie funkcjonowanie w społeczeństwie.

Od zawsze bliski był mi też temat ochrony środowiska i zasobów naturalnych a w ostatnim czasie również sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego. Podejmując więc decyzję dotyczące miasta ważny będzie dla mnie nie tylko aspekt ekonomiczny ale też społeczny i środowiskowy. Uważam, że z powierzonych dóbr naturalnych musimy czerpać rozsądnie broniąc ich jednocześnie z myślą o przyszłych pokoleniach.

Nie chcę aby Jasło stało się miastem emerytów. Chcę tu mieszkać i pracować. Nie bójmy się mierzyć wysoko, zróbmy wszystko aby zatrzymać wyludnianie się miasta. Jako radna  będę wspierać inwestycje w rozwój miejsc pracy i infrastruktury, ale też dostęp wszystkich grup społecznych do oferty kulturalnej, oświatowej i zdrowotnej. Chcę aby Jaślanom było w Jaśle dobrze, aby byli dumni z tego skąd pochodzą.

Pamiętajmy że każdy z nas tworzy wizerunek naszego miasta.

Czasem zwykła ludzka serdeczność i uśmiech znaczą więcej niż pisma i procedury.

Proszę o Państwa wsparcie w realizacji moich celów.