Jerzy Okarma

Okręg 3, miejsce 2

Urodziłem się i mieszkam w Jaśle, mam 58 lat. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwóch dorosłych córek. Posiadam wykształcenie średnie ekonomiczne. Jestem emerytowanym urzędnikiem państwowym, pracowałem na stanowisku kierowniczym, gdzie posiadłem znajomość zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania. W chwili obecnej pełnię funkcje:

  • Przewodniczącego Zarządu Osiedla Jasło Mickiewicza,
  • Przewodniczącego Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotyków przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kołaczycach,
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Radzie Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jestem konsekwentnym i skutecznym człowiekiem, wrażliwym na ludzkie problemy w swoich działaniach chciałbym się skupić na pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Jasła i okręgu, jak również służyć radą i wsparciem.

Jerzy Okarma