Rejestry

Obowiązkowy rejestr wpłat

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz Komitetu Wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Lp. Data wpisu Data wpłaty Imię (imiona) Nazwisko Miejsce zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1 2018-10-09 2018-10-08 Ryszard Pabian Jasło 10.000,00 zł 10.000,00 zł

Obowiązkowy rejestr zaciągniętych kredytów

Brak wpisów